Cel Klubu

Celem klubu jest stworzenie możliwości wszechstronnego i harmonijnego rozwoju sprawności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz sportu, w szczególności łyżwiarstwa figurowego.

Ochrona i promocja zdrowia przez sport i rekreację. Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem łyżwiarstwa figurowego.

Szkolenie i doskonalenie kadry trenersko – instruktorskiej.

Organizowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży i działalność wspomagająca rozwój młodzieży ze społeczności lokalnych.